خیر خوزستانی کاری کرد کارستان ؛ اهدای 60 پژو پارس صفر به 60 عروس و داماد
سرویس مجله - خیر خوزستانی هزینه کامل ازدواج ۶۰ زوج جوان را تقبل کرده و به هر زوج یک دستگاه پژو پارس صفر کیلومتر هدیه داد.


به گزارش سرویس مجله برخط نیوز به نقل از همشهری - حاج جواد شحیطات خیر خوزستانی و اهل منطقه شیبان اهواز است. وی چندی پیش هزینه کامل ازدواج ۶۰ زوج جوان راتقبل کرده و به هرزوج یک دستگاه پژو پارس صفر کیلومتر بعنوان کادو هدیه داد.
 

منبع: فارس

منبع : همشهری آنلاین