تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

۰۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۸ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - واریان به عنوان یکی از خاص‌ترین روستاهای ایران لقب تنها روستای آبی ایران را به خود اختصاص داده است، چراکه برای رسیدن به آن باید از قایق در دریاچه پشت سد کرج استفاده کنید.

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

تصاویر - واریان تنها روستای آبی ایران

منبع : فرارو