تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

۰۲ تیر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۶ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - در آستانه عید قربان در پاکستان، تراکم در بازار‌های دام بیش از گذشته است. در بازار دام کراچی، شتر‌ها را برای جشن با ایجاد نقش و نگار تزیین و آماده می‌کنند.

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

تصاویر - آرایش شترها برای عید قربان در کراچی

منبع : فرارو