تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

۱۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۷ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - آتش نشانان برای اولین بار تا حدی به کنترل مرگبارترین و مخرب‌ترین آتش سوزی کالیفرنیا دست یافتند. به گفته مقامات آتش نشانی آتش سوزی مک کینی در نزدیکی مرز اورگان تا چهارشنبه شب ۱۰ درصد مهار شده است. این آتش سوزی جمعه گذشته رخ داد و نزدیک به ۹۰ مایل (۲۳۳ کیلومتر مربع) از زمین‌های جنگلی را سوخته است. بیش از ۱۰۰ خانه و ساختمان‌های دیگر سوخته اند و چهار جسد از جمله دو جسد در یک خودروی سوخته در یک خیابان پیدا شده است.

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

تصاویر - ویرانه های آتش سوزی مک کینی کالیفرنیا

منبع : فرارو