سرویس برخط پلاس - یوسف تیموری در مصاحبه بهنوش بختیاری از پشت مبل بیرون می آید و باعث ترس او می شود که در مشاهده میفرمائید.
لحظه ترساندن بهنوش بختیاری توسط یوسف تیموری در حین مصاحبه

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز ، یوسف تیموری در مصاحبه بهنوش بختیاری از پشت مبل بیرون می آید و باعث ترس او می شود که در مشاهده میفرمائید.


دانلود ویدیو