سرویس برخط پلاس - زینت جهانشاه اولین زن ایرانی بود که در حدود ۷۵ سال پیش مد را وارد ایران کرد! ...
این زن زیبای ایرانی کیست ؟!   -  او دنیای مد ایران را تکان داد + عکس

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا - زینت جهانشاه درسال ۱۳۲۲ خیاط خانه ای در امیریه تأسیس کرد و مدتی بعد، ۹۰ نفر از طراحان لباسهای اروپایی را به ایران دعوت کرد و مد اروپایى را رواج داد!

زینت جهانشاه تخصص خیاطی خود را در پاریس گرفت.

سپس از بالمن که آن روزها چندان شناخته شده و معروف نبود برش و دوخت آموخت.

در مدت یک ماه این دختر ایرانی به رموز خیاطی مدرن وقت، همین طور طرز اداره یک بوتیک پی برد.

همین قضایا به او کمک کرد تا یک سال پس از بازگشت به وطنش بتواند اولین بوتیک ایرانی را در تهران تأسیس کرده و نام خود را به عنوان اولین کسی که پای مد را به ایران باز کرد، در تاریخ ثبت کند.

این زن زیبای ایرانی کیست ؟!   -  او دنیای مد ایران را تکان داد + عکس

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس برخط پلاس