سرویس برخط پلاس - مونیکا بلوچی به تنهایی تمام صحبت های درباره زیبایی را رد کرد. ...
زیبایی خانم بازیگر پیری نمی شناسد !  -  فوتبالیست ایرانی عاشق مونیکا بلوچی !

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا - مونیکا بلوچی بازیگر مطرح ایتالیایی که در ایران هم عاشق سینه چاکی به نام جواد کاظمیان فوتبالیست ملی پوش و پرسپولیس دارد  در این سن و سال همچنان زیباست و نشان داد که زیبایی محدود به سن و سال نیست.

زیبایی خانم بازیگر پیری نمی شناسد !  -  فوتبالیست ایرانی عاشق مونیکا بلوچی !

زیبایی خانم بازیگر پیری نمی شناسد !  -  فوتبالیست ایرانی عاشق مونیکا بلوچی !

منبع: وقت صبح

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس برخط پلاس