سرویس برخط پلاس - زشت ترین استایل ها و عادت های ایرانی در دوره های قدیم به چشم می خورند که کاربران فضای مجازی از مد افتاد آن ها را اتفاق مثبتی دانستند. ...
زشت ترین مد های ایرانی - خوب شد از مد افتادند+ تصاویری تأسف بار

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا - صنعت مد نسبت به هر فرهنگ و محیطی متفاوت بوده و همواره در حال تغییر و ارتقاست. برخی از عادت ها نیز در ایران به عنوان مد مطرح می شود که موافقان و مخالفان خود را نیز دارد. اما اکثر جامعه از آن پیروی می کنند.

برخی از مد های ایرانی با گذشت زمان برای مردم مضحک شده است و با دیدن آن نیز خنده شان را نمی توانند پنهان کنند. در ادامه برخی از این مد ها را مشاهده می کنید.

زشت ترین مد های ایرانی - خوب شد از مد افتادند+ تصاویری تأسف بار

زشت ترین مد های ایرانی - خوب شد از مد افتادند+ تصاویری تأسف بار

زشت ترین مد های ایرانی - خوب شد از مد افتادند+ تصاویری تأسف بار

زشت ترین مد های ایرانی - خوب شد از مد افتادند+ تصاویری تأسف بار

زشت ترین مد های ایرانی - خوب شد از مد افتادند+ تصاویری تأسف بار

زشت ترین مد های ایرانی - خوب شد از مد افتادند+ تصاویری تأسف بار

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس برخط پلاس