سرویس برخط پلاس - وزیر همکاری‌های بین‌المللی امارات درباره جزایر سه‌گانه گنده گویی بسیاری کرد. ...
گنده گویی  خانم وزیر زیبای اماراتی درمورد ایران  -  فیلم را ببینید و بخندید!

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا - ریم الهاشمی، وزیر همکاری های بین المللی امارات گفت: ایران به اشغال جزایر سه گانه پایان دهد؛ تاریخ حاکمیت ما بر این جزایر را ثابت می کند.

اعتماد آنلاین

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط
ناشناس ۰۷ مهر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۹
برو آنتو بخور اگه ایجوریاست نصف نقشه جهان مال ایرانه باید پیش بگیرن

آخرین اخبار سرویس برخط پلاس