سرویس برخط پلاس - یک کارشناسی تلویزیونی برای مقایسه مقدار حجاب از برگ انجیر استفاده کرد. ...
مقایسه حجاب با برگ درخت انجیر در تلویزیون  -  در برنامه زنده جهان آرا رخ داد !

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا -  بیژن پیروز (استاد دانشگاه) در برنامه جهان آرا گفت: هر نوع حجابی را به عنوان ملاک در نظر بگیریم، باز هم کسی می تواند لباسی غیر از آن را بپوشد که لباس ناجور و غیر استاندارد باشد، یعنی لباسی با پوشش نامناسب حتی اگر حداقل حجاب برای ستر عورت را به یک برگ انجیر بزرگ تقلیل دهیم، عده ای مقابل آن از برگ انجیر کوچک تر استفاده می کنند!

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس برخط پلاس