سرویس برخط پلاس - پلیس مرد 83 ساله‌ای را که از 12 سالگی بدون گواهینامه رانندگی می‌کند، دستگیر کرد. ...
بازداشت پیرمردی که بیش از 70 سال بدون گواهینامه رانندگی می کرد

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز به نقل از رکنا - گواهینامه اولین شرط برای رانندگی است. داشتن گواهینامه برای همه افراد لازم است. در همه کشورها باید رانندگان گواهینامه خود را به همراه داشته باشند. رانندگی بدون گواهینامه جرم است. برای مثال مردی که بیش از 70 سال بدون گواهینامه رانندگی می کرد، دستگیر شد.

داشتن گواهینامه از الزامات رانندگی است و همه از این مسئله آگاه هستند. هیچ کشوری وجود ندارد که اجازه ی رانندگی بدون داشتن گواهینامه ی مخصوص در جاده ها و معابر عمومی را صادر کرده باشد؛ اما مردی انگلیسی از زمانی که ۱۲ سال داشته بدون گواهینامه رانندگی کرده و اخیراً توسط پلیس دستگیر شده است.

هویت راننده بدون گواهینامه فاش نشده است

اداره پلیس بولوِل می گوید: راننده ۸۳ ساله ای را در حال رانندگی با مینی ون متوقف کرده، اما هویت این مرد که در سال ۱۹۳۸ به دنیا آمده، فاش نشده است. بر اساس شواهد او رکورد جدیدی را در زمینه ی رانندگی بدون گواهینامه بر جای گذاشته است. چگونه فردی توانسته بیش از ۷۰ سال را بدون گواهینامه رانندگی کند و دستگیر نشود؟ پلیس می گوید او هرگز تصادف نداشته، به کسی صدمه نزده و درحالی که بیمه نبوده از نظر مالی هم ضرری نداشته است!

همان طور که مطلع هستید، رانندگی بدون گواهینامه امری غیرقانونی بوده و در برخی کشورها حتی مجازات سختی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین باید اشاره کرد که فرد مذکور از ۱۲ سالگی رانندگی می کند. با توجه به قوانین برخی کشورها می توان گفت پایین ترین سنی که می توانید وسیله نقلیه موتوری ای را در معابر عمومی برانید ۱۴ سالگی است؛ در کشور خود ما نیز داشتن حداقل ۱۸ سال برای اخذ گواهینامه لازم است.

شاید این راننده ۸۳ ساله به غیر از نداشتن گواهینامه هیچ سابقه ای از قانون شکنی در کارنامه ی رانندگی خود نداشته باشد، اما این امر به معنی توجیه اقدام او نیست.

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس برخط پلاس