(فیلم) قالیباف: برخی سوپر انقلابی ها هیچ غلطی نکرده اند ولی از همه طلبکارند
سرویس سیاسی - قالیباف در سخنانی تند گفت: بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهانمان را باز کنیم، هر حرف نپخته‌ای را به زبان بیاوریم و اسم خودمان را بگذاریم انقلابی.

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از فرارو - محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در سخنان تندی گفت: حضرت امام فرموند بهشتی یک ملت بود. واقعاً این شخصیت بی نظیر بود. فهمیدند چه کسی را از امام بگیرند. شهید بهشتی می گوید: «هیچ تبلیغی برای اسلام به اندازۀ ساختن یک جامعۀ کوچک نمونۀ اسلامی نمی تواند نافذ و مؤثر باشد. سخن گفتن بس است، عمل کنید. تنها سخنی بگویید که راه گشای عمل باشد. شعار و شعورمان باید با شعار راستین اسلام یعنی عمل صالح سازندۀ اسلامی مزین و آراسته باشد تا بتواند ما را به جلو ببرد.

بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهانمان را باز کنیم، هر حرف نپخته ای را به زبان بیاوریم و اسم خودمان را بگذاریم انقلابی. به قول حضرت آقا، سوپرانقلابی. بعضی ها را نگاه می کنیم، هر چه نگاه می اندازیم که چه کرده؟ هیچ نکرده. ولی از همه هم طلبکار است. هر کسی هم که یک دیکته ای نوشته، ممکن است غلطی هم نوشته، ایراد می گیرد که «آقا چرا یک غلط داری؟». خب، تو که هیچ غلطی نکرده ای و عمر خودت را تباه کرده ای! حداقل تو حق نداری به اسم انقلاب حرف بزنی.


منبع : فرارو