فیلم لحظه تصادف ناگوار خانم موتورسوار وسط خیابان -  زنده ماند؟
سرویس اجتماعی - فیلم لحظه تصادف زن موتور سوار را ببینید. ...

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از رکنا - یک زن موتورسوار توقف کرده پشت چراغ قرمز یک تقاطع به محض سبز شدن چراغ به آرامی شروع به حرکت کرد، اما موتورسواری دیگر بدون توجه به چراغ قرمز به سرعت از راه رسید و به شدت به این زن برخورد کرد. دوربین راهنمایی و رانندگی در چهارراه لحظه وقوع این حادثه را ضبط کرده است.

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط