کیفیت هوای تهران در روزجاری - تعداد روزهای پاک و آلوده پایتخت
سرویس اجتماعی - شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته و هوای تهران در آستانه آلودگی است.

به گزارش سرویس اجتماعی برخط نیوز به نقل از فارس - بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته و هوای تهران در آستانه آلودگی است.

همچنین طی 24 ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد 76 قرار داشت و هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال 2 روز هوای پاک، 106 روز هوای قابل قبول، 80 روز هوای ناسالم برای افراد حساس جامعه، 8 روز ناسالم برای همه افراد، یک روز بسیار ناسالم، ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

پایان پیام/ 

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط