صحبت های مهم رییس جمهور درمورد مذاکرات برجامی و لغو تحریم ها
سرویس فیلم - سید ابراهیم رییسی، رئیس‌جمهور گفت: همزمان با رفع تحریم‌ها، خنثی سازی تحریم ها را هم دنبال می کنیم. این تحریم‌ها ظالمانه و بر خلاف تعهدات آمریکا و اروپاست. برای خنثی سازی تحریم ها قرارگاهی در دولت به ریاست آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور ایجاد شده است.