خبر مهم امیرعبداللهیان درمورد همکاری بلندمدت ایران و ترکیه
سرویس فیلم - حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه گفت: پیش‌نویس سند همکاری بلندمدت را به ترکیه ارائه می‌کنیم. این سند شامل همکاری‌های تجاری، سیاسی، نظامی، اقتصادی، گردشگری و فرهنگی است.