خداحافظی ناگهانی مجری اخبار ورزشی از تلویزیون!

خداحافظی ناگهانی مجری اخبار ورزشی از تلویزیون!

۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۳ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس فیلم - داوود دادمرزی، مجری باسابقه و قدیمی اخبار ورزشی تلویزیون کشور پس از پایان بخش خبری از مخاطبان خداحافظی کرد. دادمرزی گفت: این آخرین اجرای من بود و برای مدتی در مقابل دوربین نخواهم بود. دادمرزی علت این کناره گیری و دلیل اتمام فعالیتش در تلویزیون را ذکر نکرده است. لحظه خداحافظی مجری اخبار ورزشی از تلویزیون را ببینید.
اخبار گوناگون در برخط