توصیه رییسی به مسئولان برای اعتراضات  -  ارزش ها قابل تغییر نیست، روش ها قابل تغییر است
سرویس فیلم - سید ابراهیم رییسی، رئیس جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی گفت: مسئولین باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند،گفت و گو و بحث در مورد اصلاح روش ها اشکالی ندارد. ما باید بهترین روش ها را برای اجرای قانون دنبال کنیم. کاملا راه باز است. باید روش ها را مورد بررسی قرار دهیم.
اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس فیلم