روایت وزیر کشور از وضعیت سیستان و بلوچستان پس از اتفاقات جمعه در زاهدان
سرویس فیلم - احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: در حال حاضر آرامش در سیستان و بلوچستان حاکم است و امیداوریم در سایه این ارامش کار توسعه و پیشرفت این استان را با قدرت دنبال کنیم. توطئه‌های دشمنان چه حامیان غربی و چه استکباری و صهیونیستی و چه مزدوران تجزیه‌طلب آنها نخواهند توانست که در صنوف به هم پیوسته ما رخنه کنند.
اخبار گوناگون در برخط