زیاد النخاله: دشمن صهیونیستی دنبال آتش بس بود -  اگر به شروط ما عمل نکنند جنگ از سر گرفته می شود
سرویس بین الملل - دبیر کل جهاد اسلامی در نشست خبری در تهران با بیان اینکه دشمن صهیونیستی به دنبال آتش بس بود اعلام کرد، با پذیرش شروط ما آتش بس برقرار شد.

به گزارش سرویس بین الملل برخط نیوز به نقل از فارس - زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی در نشست خبری خود در تهران درباره آتش بس اخیر با رژیم صهیونیستی گفت: به مردم فلسطین که اکنون با تجاوز صهیونیستها روبرو هستند و استقامت آنها درود میفرستم.

وی تاکید کرد، در برابر شهدا سر تعظیم فرود می آورم و به مردم فلسطین و ملت های عرب و اسلامی که با ما همبستگی کردند درود می فرستم.

النخاله با اشاره به مقاومت مثال زدنی فلسطینیها در برابر تجاوزات افزود: مردم فلسطین به ویژه سرایا القدس دستاورد بزرگی به دست آوردند.

دبیرکل جهاد اسلامی با بیان اینکه این جنبش برای وحدت فلسطین به وجود آمده است تاکید کرد که نهضت جهاد اسلامی پایدار و قویتر از همیشه باقیمانده است. 

وی با اشاره به جنگ طی روزهای گذشته گفت: 58 شهرکصهیونیستی به طور همزمان در تیررس موشکهای گردانهای سرایا القدس قرار داشتند. 

وی با اشاره به اینکه اشغالگران نمیتوانند هیچ شرط و شروطی برای ما تعیین کنند گفت: رژیم صهیونسیتی برای آزادی شیخ بسام السدی و خلیل العواده تحت فشار مقاومت قرار داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی بود که به دنبال آتش بس بود تاکید کرد، ما آزادی السعدی و العواده رو شرط آتش بس کردیم. ما این پیروزی را به همه مردمی که در کنار مردم فلسطین ایستاده اند تقدیم می کنیم.

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط